* * * * 
by happyriko
Sendai-「S.S.」

Sendai-「S.S.」_b0049843_18444599.jpg

RICOH GR DIGITAL II


光の路…

Sendai-「S.S.」_b0049843_1845288.jpg


Sendai-「S.S.」_b0049843_18451460.jpg

by happy_riko | 2009-09-02 20:10 | 「S.S.」
<< riko日和  Sendai-「S.S.」 >>