surf & surf***

b0049843_20151045.jpg

RICOH GR DIGITAL II


海を愛するヒトたち…。


b0049843_20152761.jpg


b0049843_20153764.jpg


b0049843_20154710.jpg


b0049843_20202556.jpg

by happy_riko | 2009-09-24 20:17 | SURF & SURF
<< surf & surf 番外編  猫とサーフボード >>