* * * * 
by happyriko
YOKOHAMA**
b0049843_1515528.jpg

山下公園


b0049843_15152950.jpg


b0049843_1515384.jpg


b0049843_20495926.jpg
WEBSTAGRAMb0049843_20443128.jpg■ SHIBUYA・SENDAI □

collaboration with A.K.I

by happy_riko | 2011-08-18 15:16 | GR-D
<< YOKOHAMA LOMO LC-A YOKOHAMA >>